ДВА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГЪРЦИЯ ИЗПЪЛНЯВА ОБЩИНАТА


Община Крумовград изпълнява два проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.
На 31.08.2017 г. кметът на община Крумовград подписа договор за безвъзмездна финасова помощ по проект „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социалното предприемачество“. По проекта се предвижда създаване на Център за временно настаняване на хора в нужда чрез преустройство на трети етаж на сектор „Б” на бившата Районна болница. Дейностите по проекта включват: ремонтни работи, обзавеждане и оборудване на центъра, предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначени за бездомни лица. Проектът се реализира в партньорство с община Топирос, Гърция. Общата стойност на проекта е в размер на 498 584,03 евро, от които за община Крумовград – 303 154,03 евро, а за партньора Община Топирос – 195 430,00 евро. Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и ще продължи до 31 август 2019 г.

По Инвестиционен приоритет „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура” община Крумовград участва като партньор в проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 1 ноември 2017 г. Партньори по проекта са: Дружество за регионално развитие на Родопите, Р. Гърция (водещ партньор); Солунски университет „Аристотел”, Гърция; община Ариана, Гърция; община Ясмос, Гърция; Агенция за трансгранично сътрудничество и развитие, Гърция; Регионална здравна инспекция Хасково; Асоциация на Родопските общини; община Крумовград; бщина Момчилград. Цел на проекта: въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони. По проекта се предвижда създаване на медицински център чрез преустройство на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница.

Дейностите включват: ремонтни работи, оборудване, идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури, създаване на трансгранична лаборатория за превенция от заболявания. Общата стойност на проекта е в размер на 1 135 147,40 евро, от които за община Крумовград – 226 623,00 евро. Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и ще продължи до 1 ноември 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copy link
Powered by Social Snap