Детските градини в Крумовград отварят на 1 Юни

Считано от 1 юни детските градини на територията на община Крумовград отварят врати за посещение от деца.

По разпореждане на кмета на общината госпожа Себихан Мехмед на директорите на детските градини е възложено да осъществят предварително необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация за работа, спрямо характера на съответната институция при стриктно спазване на указаните от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и/или друг държавен орган и/или институция мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на прием на деца.

Макар че детските градини се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Подновяването на посещенията може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина. Това ще става с подписване на декларация, която е публикувана на сайта на Община Крумовград. Декларацията е изготвена от Министерството на образованието.

Най-малко четири пъти дневно ще бъдат дезинфекцирани всички помещения в сградите на детските градини. Най-малко два пъти на ден ще бъдат почиствани играчките, а тези за които това е невъзможно, няма да бъдат достъпни за децата. Ежедневно ще бъдат дезинфекцирани и детските площадки.

Всяка сутрин здравословното състояние на децата ще се проверява от медицинския персонал, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. Ако детето е с температура или грипоподобни симптоми, то трябва да си остане вкъщи до пълното му оздравяване. За деца с хронични заболявания или специални образователни потребности е необходима предварителна консултация с личния лекар.

Повече ще е времето, което децата ще прекарват навън, стига метеорологичните условя да го позволяват. При игрите навън ще се следи заедно да бъдат само децата от една група, тъй като е необходима физическа дистанция между различните групи.

Родителите ще придружават детето само до мястото на прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това.

Мерките за организиране на дейностите са публикувани в сайта на Министерството на здравеопазването.

Всеки заинтересован може да се запознае с декларацията и мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца на интернет страницата на Община Крумовград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *