Децата ОДЗ „М.Палаузов” в Крумовград, направиха пътешествие

„Най-хубавия ден в живота”, така децата от ОДЗ „М.Палаузов” в Крумовград определиха преживяванията си по време на екскурзия до резервата „Студен кладенец”. Пътешествието бе осъществено по проект: „Детска академия за знания и толерантност”, по който заведението работи от месец октомври 2013 г.

Проектът на стойност 24 075 лв., включва разнообразни дейности в групи по интереси. Обхвани са деца на 5 и 6 годишна възраст. Заданието бе спечелено от община Крумовград пред ЦОИДУЕМ към МОН.

Вече 8 месеца малчуганите от ОДЗ „М.Палаузов” провеждат един път седмично занятия в групи: „Учим и спортуваме заедно”, „Природни вълшебства”, „Какъв да стана” и „Приказни вълшебства”.

Досега децата имаха възможност да се запознаят с професиите на своите родители и да се превъплътят като строители, полицаи, пожарникари. В рамките на проекта разказваха и драматизираха приказки, засадиха цветна алея в детското заведение, а в близост до нея е оформена пътека по безопасност на движението.

Досега децата имаха възможност да се запознаят с професиите на своите родители и да се превъплътят като строители, полицаи, пожарникари. В рамките на проекта разказваха и драматизираха приказки, засадиха цветна алея в детското заведение, а в близост до нея е оформена пътека по безопасност на движението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *