Директорът „Човешки ресурси“ в ДПМ Гергана Янакиева: Стажът в „Дънди“ е трамплин за успешна кариера

Бизнес-фокусиран и опитен професионалист в областта на Човешките ресурси, Гергана Янакиева се присъединява към „Дънди Прешъс Металс” през 2012 г. Нейното идване съвпада с период на значителни бизнес трансформации и промени, които засягат пряко редица хора. В момента Гергана Янакиева заема длъжността Директор „Човешки ресурси и администрация” и отговаря за дейността и на двете предприятия на „Дънди Прешъс Металс” в България.
 – Г-жо Янакиева обявените летни стажантски програми в „Дънди” отново предизвикват интереса на стотици студенти в различни области. Как вие като Директор „Човешки ресурси” оценявате този интерес?
– Дружествата на „Дънди Прешъс Металс” в Челопеч и Крумовград вече се познават от студентите в България и то не само от студенти изучаващи специалности в минния бранш, а и от много други. Летните стажове при нас са вече традиция. Студентите са най-активната част на обществото ни и първи оценят предимствата на тази форма на партньорство. А стажът е наистина партньорство, той обединява интересите и целите на студентите, работодателите и образователните институции. Например, за летния стаж в ДПМ Крумовград се предлагат различни позиции, а там тепърва ще се изгражда колектива на предприятието. Ако той бъде изграден в партньорство ще стъпи на здрава основа. Ние имаме опит в това и предлагаме чудесна възможност на студентите.
 
– В много от фирмите в България предлаганите стажове не се плащат. При вас това е регламентирано още с обявяването им.
– В „Дънди” ценим хората и труда им. За нас стажантите не са наблюдатели, а реални участници в работата и затова те получават своето възнаграждение. Това е и добра възможност за тях да получат заплащане на труда си от дейности, пряко свързани с това, което учат. А всички ние знаем колко е важно за самочувствието на всеки човек да изкара първите си пари.
Стажантите ни получават и допълнителни социални придобивки – тези, които ще стажуват в предприятието ни в Челопеч ще имат възможност да ползват общежитието ни, така както нашите работници. Предоставяме и средства за храна в стола на дружеството. Тези придобивки имат чисто икономическа стойност, която е в допълнение към възнаграждението. В общежитието студентите могат лесно да опознаят колектива в неформална среда и да разгледат селищата. Така самите стажанти ще могат да изградят своя критерии за фирмата, ще имат основа, на която да сравняват и да преценят дали в бъдеще искат да се впишат в такъв колектив.
– Разяснете ни малко повече за самите програми.
– Всяка една от обявените програми има своя посока и цел. Сами по себе си са доста различни, но в същото време са обединени в една фирма, в един колектив. Така стажантите ще могат сами да оценят вътрешната комуникация със съответните ръководители на структурните звена в компанията, мотивацията на наставниците и фирмената култура, в която на практика се работи.
Стажът е изключително полезна форма за придобиване на опит. По време на стажуването си студентът усвоява познания за даден вид стопанска дейност или професия, които ще му помагат за по-лесното интегриране на работното място след завършването му. Освен това получава информация за своите силни и слаби страни извън студентската книжка, директно от реален работодател. Стажът също така е отлична възможност за младите хора да излязат от учебните зали и да седнат за известно време на стола на работещия човек. От това ще могат да се възползват в Крумовград 13 студенти и двама ученици.
В отдел “Работа с обществеността” са обявени две места. Там стажантите ще бъдат запознати с планирането и изпълнението на обществените функции, с информирането и подпомагането на ръководството при възникнали изменения, с изграждането и поддържането на контакти с медиите и други специфични за отдела дейности. Изискванията към кандидатите в различните отдели са различни. В този пример освен образованието е ценно кандидатът за програмата да е креативен, да умее хубаво да пише, да владее графични програми.
В отдел “Електро и КИПиА поддръжка” стажантите ще участват в процеса на реалното поддържане на оборудването в подземния рудник и Обогатителната фабрика, както и в процеса на непрекъсната оптимизация в звеното. Тук добре ще се справят хора с проявена заинтересованост от особеностите на електроснабдяване средно и ниско напрежение.
В програмата на стажантите в отдел “Безопасност и здраве при работа” стажантите ще бъдат обучавани и ще участват в управлението на дейностите, свързани с личната и колективна безопасност, както и с провеждането на инструктажи, обучения и презентации по актуални теми, свързани с безопасността.
Летният стаж в отдел „Интегрирани системи за управление” (ИСУ) е за студенти с икономическа или управленческа специалност, с много добри познания по посочените от нас програми. Те ще участват в реалното внедряване на бизнес системи за управление, както и при поддръжката на използваната от дружеството платформа. Тук освен владеенето на компютърните програми, необходимо е и отлично владеене на английски език.
В отдел “Опазване на околната среда” също са предвидени места за стажанти. В реална работна среда те ще видят как се прави мониторинг на водите, въздух, почва, вибрации, шум и други параметри и ще могат да участват в анализирането и докладването на тези данни. За тези кандидати едно от основните изисквания е именно интересът към опазването на околната среда.
Ще се проведе стаж и на кандидати в Геолого-проучвателни дейности и техническите служби Геология и експлоатационно проучване. За тези кандидати едно от най-важните изисквания е интересът към геологията.
– Какво е най-ценно за студентите, които ще стажуват при вас?
– Опитът, които ще придобият. Именно той – опитът е онзи трамплин, който изстрелва младия студент напред. Затова и ще кажа, че стажантските програми на „Дънди Прешъс Металс” са началото към успешна кариера.
24rodopi.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap