До 10 март в Крумовград приемат заявления за ползване на мери и пасища под наем

Постъпили документи след този срок документи няма да се разглеждат

Земеделските стопани, които отглеждат пасищни селскостопански животни и желаят да ползват пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд трябва да подадат до 10 март заявления по образец до кмета на общината, припомнят от общинската администрация в Крумовград. Срокът е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заявления, постъпили след него няма да бъдат разглеждани.

Кандидати да ползват пасища, земи и ливади за стопанската 2020/2021 г. могат да намерят информация за имотите на интернет страницата на община Крумовград и в кметства. Образци на необходимите документи се получават от кметствата или в Дирекция „Стопански дейности и икономическо развитие”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *