„Дънди“, Общината, Рудникът, Фондът – 90% трудова заетост в Крумовград!

Над 90% трудова заетост отчита община Крумовград благодарение на дейността на рудник „Ада тепе“. „Дънди Прешъс Металс“ има важна роля за развитието на региона и предоставя нови работни възможности за жителите в региона.

Това развитие се осъществява благодарение на добрия диалог с местната администрация от началото на производствените дейности в рудника, посочват от компанията.

Създаденият „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес“ също подпомага откриването на нови работни места и насърчава предприемачеството.

Дружеството подпомага финансово и общинската болница. С част от предоставените средства се изплащат допълнителни възнаграждения за лекарите, като целта е болницата да привлича и задържа утвърдени специалисти.

Като резултат от съвместните усилия в Крумовград работи единственото в Европа интегрирано съоръжение за съхранение на минни отпадъци. Водоизточникът на града е съхранен и качеството на водата е гарантирано.

След направените стъпки за преквалификация за хората, които преди това не са имали необходимите умения за работа в минната промишленост, към днешна дата община Крумовград отчита този изключителен процент на трудова заетост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *