Започна Свещеният за мюсюлманите Курбан Байрам

Курбан Байрам познат и като Коч Байрам, е най-големият мюсюлмански празник. Това е празник на жертвоприношението в името на Всевишния. Отбелязва се в края на ежегодното поклонение (хадж) в Мека на 10–ия ден от месец “зул хидж” по мюсюлманския календар хиджра в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим. Празникът започва 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 4 дни.523426_70_preview

 

Първият ден от празника започва със сутрешния намаз (молитва), последван от проповед на имама, който припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал – курбан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.

По време на празника изповядващите мюсюлманското вероизповедание трябва да извършат поклонение (хадж – в Мека) – ритуалът се извършва в долината Мина, където се “убива Дяволът с камъни”. Всеки поклонник трябва да хвърли по седем камъка срещу три 18-метрови колони край моста Джамра, които символизират дявола. Хвърлянето на камъните става на мястото, където според историята Сатаната изкушавал Ибрахим.

Ислямът казва, че щом някой събере пари за хадж – да не се бави, а да заминава. Тъй като е невъзможно всички мюсюлмани да посетят светите места и да извършат поклонение, останалите празнуват по родните си места.

Курбан Байрам е характерен с жертвените животни, които се принасят в името на Аллах. Чете се специална молитва преди заколението. Смисълът на курбана е да се даде израз на  боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля., както и готовността на вярващите да жертват нещо от своите материални блага. Обредът по жертвопринасянето на чисти животни е свързан с онзи момент от живота на Ибрахим (библейския Авраам), когато, за да изпита неговата вяра, Бог му повелява да принесе в жертва сина си Исмаил /Исаак/; Ибрахим не се възпротивява и Бог заменя сина с овен.

Само една част, обикновено една трета, от месото на животното се изяжда от семейството, извършило обреда. Останалото следва да се раздаде. Курбанът се яде само от вярващи и се раздава на близки роднини, съседи, бедни хора.

Хората, които правят курбан заедно, са винаги нечетно число – 3, 5, 7.

Курбан е длъжен да даде всеки мюсюлманин, който е осигурил прехраната на семейството си за няколко месеца и няма задължения, които да го лишават от възможността да посрещне собствените си нужди.

Курбан Байрам започва в джамията с молитва – намаз. Ходжата чете Корана и подчертава в проповедта си значението на вярата и силата на молитвата и поклонението.

На този ден цялото семейство се събира около трапезата. Младите искат прошка от възрастните, а скараните се помиряват.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *