Здравната инспекция: Водата в Токачка не отговаря на изискванията!

След направените проби на водата в токачка от здравната инспекция в Кърджали тя установи, че водата за питейно-битови нужди не отговаря на изискванията. Това сочи мониторингът на Здравната инспекция в Кърджали.

Няма населени места с въведен режим на водоподаване. В периода 1-15 март са взети проби от 10 централно водоснабдени населени места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *