Златните хора на Дънди Прешъс Металс

„Дънди Прешъс Металс“ ЕАД е организация от мотивирани, позитивни млади хора, които работят в българската минна индустрия – базов сектор на икономиката, който зависи от мястото на проявление на полезни изкопаеми. За нас това са Челопеч и Крумовград.

Като иновативна компания в сектор, който има потенциал за развитие, работата при нас е интересна, завладяваща и удовлетворяваща. Отличава ни това, че споделяме ползите от работата си със служителите, нашите партньори, заинтересованите страни. На нас може да се разчита, че правим всичко по най-добрия начин.

 

Двигател на растежа

Инвеститори, клиенти, партньори, служители и обществото са основни фактори за развитието ни като успешен бизнес. За да са ангажирани, те трябва да видят своето място в организацията или във взаимодействието си с организацията. Стремим се да реализираме стратегията си за растеж по начин, в който всеки вижда ползата за себе си. В “Дънди Прешъс Металс” и дружествата й в България измерваме успеха с желанието на хората да идват на работа, да работят без злополуки и без екологични инциденти, да постигат резултати с оптимизирани разходи. Колкото по-добър баланс успяваме да постигнем, толкова по-успешна е компанията.

За нас е важно да работим според нашите ценности: достойнство и уважение, прозрачност, постоянно усъвършенстване, екологична отговорност, здраве и безопасност, инвестиции в обществото. Когато служителите споделят и демонстрират тези ценности в поведението си, се създава атмосфера на доверие.  Всеки бизнес, както и взаимоотношенията между хората се крепят на доверието, на припокриването на думите с делата. Ценностите ни са отворена врата за диалог и за оценка отвън.

Дигиталните технологии в действие

“Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД е българско дружество за добив и преработка на медно-златно-пиритни руди, концесионер на находище “Челопеч”. Добивът се извършва по подземен способ, а добитата руда се преработва до минерални концентрати.

Все още оставаме единственият рудник в света със 100% wi-fi покритие на 600 м под земята. Разпознати сме като дигитален рудник – получихме международна награда за технологично лидерство (Mining magazine Technology Leadership Award) заради уникален минен проект. Зад всичко това са хората с техните смели и нестандартни идеи, с начина, по който работят и взаимодействат. Постигането на нашите високи цели се крие в постоянните малки крачки, които правим по добър начин, за да бъдем различни. С това сме разпознаваеми в минния бранш.

 

Първият новоразработен рудник от 40 години насам

“Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД е дружество за търсене и проучване на полезни изкопаеми. Над тринадесет години инвестира в разработването на открит рудник в участък “Ада тепе” край Крумовград. С ангажираността на целия екип и задълбочения диалог със заинтересованите страни дружеството успя да получи подкрепа за изграждане на открит рудник за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък “Ада тепе” на находище “Хан Крум”. Това ще е първият новоразработен рудник в България за последните 40 години.

Д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор
Д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор

Ние сме причина младите хора да искат да остават там, където работим, защото подкрепяме развитието и реализацията им. Подпомагаме и местните общности, като създаваме сигурност и доверие, че за тях има бъдеще в родния им край.

Ирена Цакова, директор Разрешителни и правни дейности

Избрана е за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело “Mines and Money”.

Модерните добивни компании са привлекателна кариерна възможност на все повече дами и имаме грижа следващото поколение да види потенциала за реализация в тази индустрия. В нашата компания жените имат заслужено място в директорския екип. Оценява се това, че добре обмисляме всяко действие.

Инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“

Инж. Любомир Хайнов започва кариерата си в обогатителната фабрика в Челопеч през 1995 г. като механошлосер. Две години по-късно става началник-смяна. Постепенно поема механоподдръжката и цялата поддръжка на фабриката. През 2011 г. става директор на Обогатителната фабрика, а от 2016 г. е оперативен директор на “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД. Твърди, че за него е нееднократна осъществена мечта да започне нещо от нулата и да го види как пораства и започва да живее самостоятелно. Първо, когато под ръководството му се прави голямо разширение на Обогатителната фабрика в Челопеч, и сега, като директор на първия новоизграждащ се рудник за последните 40 години.

Предприятието, на което съм директор сега, е нещо несравнимо с останалите неща, които съм правил от нулата. Вълнувам се не само защото пускаме в действие нещо голямо, но и заради това, че успяхме да изградим екип от хора, които са много мотивирани да работят и имат желание да учат. Радва ме всеотдайността на екиа, но заедно с нас са всички, които работят в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“, разчитаме и на колегите, които имат споделени отговорности за предприятията в Челопеч и Крумовград.

Инж. Цветомир Велков, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“

Кариерното развитие на инж. Цветомир Велков може да се опише с думи като динамика и промяна. След като е бил стажант по време на следването си в Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” в София, постъпва в рудник “Челопеч” през 2001 г. като инженер “Геомеханика”. През 2005 г. е отличен с награда за изключителни постижения “Млад специалист с най-добри постижения в минната индустрия”, връчена от авторитетното минно списание “Майнинг Джърнал” в Лондон (Mining Journal Outstanding Achievement Awards – Young Achiever of the Year in Mining Industry). След 2005 г. заема различни длъжности – от старши инженер “Геомеханика”, през главен инженер на рудник до мениджър “Технически служби”. През 2015 г. е директор “Производство”, а от 2016 г. – оперативен директор. Автор е на редица публикации в сферата на геомеханиката и минното дело, представени в различни професионални издания и форуми.

Аз съм минен инженер с добър  професионален опит, а добрият и сплотен екип е  задължително условие за постигане на предизвикателни цели. Когато се случи нещо хубаво, постигнем успех, разпознати сме или отличени, смятам, че е изключително важно да се намери подходящ начин това да бъде споделено с всички в екипа. В стремежа за непрекъснато подобрение и развитие всеки от екипа има своя принос за успеха. Важно е той да бъде оценен, споделен и всеки да разпознае себе си в голямата картина. Най-естественият начин е всичко да се прави в пряка комуникация с хората.

www.economic.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *