Ивайловград изгражда нови туристически пътища

През землището на село Ламбух ще премине панорамен път и трасета на две екопътеки

Община Ивайловград планира извършване на 100-процентова техническа сеч на площ от 3.8 дка в землището на село Ламбух.

През тази територия ще премине панорамен път и трасета на две екопътеки. Те ще бъдат изградени като част от инициативата за подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух.

Финансирането е осигурено по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Община Ивайловград си партнира с община Кешан в съседния Одрински вилает. Общата стойност на проекта е 1.5 млн. евро

Проектът цели укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм. В него са заложени да бъдат направени туристическа пътека от село Ламбух до пътя Любимец – Ивайловград, преминаваща през местността Аязмото, туристически път до язовир „Ивайловград“ – местността Трифоновата нива. Туристическият панорамен път ще води до местността Кошарите.

По тези маршрути ще бъдат обособени подходящи места за наблюдение на природни забележителности. На възлови точки ще бъдат разположени фотосоларни осветителни тела.

Очакванията са да се създаде нова туристическа дестинация в село Ламбух, да се подобри достъпът до язовир „Ивайловград“ – чудесно място за отдих, риболов и развлечения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *