Избраха за втори мандат Марин Чорбаджийски за председател на Районния съд в Крумовград

В Концепцията си за стратегическо управление той определя като приоритетна цел подобряване срочността при разглеждане на  делата и повишаване качеството на постановените съдебни актове

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 12 гласа „за“ избра за втори мандат Марин Митков Чорбаджийски за административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград.

Марин Чорбаджийски има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. От 2001 г. е съдия в Районен съд – Крумовград, а в периода 20 ноември 2014 г. – 20 ноември 2019 г. е председател, след което от 21 ноември 2019 г. е определен за и. ф. административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Чорбаджийски определя като приоритетна цел подобряване срочността при разглеждане на  делата и повишаване качеството на постановените съдебни актове. Предвижда се продължаване на практиката за изготвяне на справки за ненасрочените дела – спрени и оставени без движение, с цел контрол от председателя на съда, с оглед срочното им приключване. Във връзка с  уеднаквяване на съдебната практика ще продължи провеждането на срещи на районните и окръжните съдии от съдебния район, а при противоречива съдебна практика по сходни и идентични казуси, същите ще се обсъждат с районния съдия, с оглед еднаквото произнасяне по тях и предприемане на мерки за недопускане на пропуски, дължащи се на противоречива практика. Сред предложените мерки са максимално използване на информационните технологии в работата на съда – електронно призоваване, електронен обмен на документи, разработване на пълни електронни досиета на делата, които да бъдат достъпни в деловодната система на съда. Предвижда се периодично провеждане на обучения на кметовете на населени места, с оглед делегираните им функции по връчване на съдебни книжа и призовки.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова и Вероника Имова във връзка с вижданията на кандидата за реформата на съдебната карта на районните съдилища, и впечатленията му от дейността на териториалните отделения към районните прокуратури; обучението на кметовете от община Крумовград; предприемането на мерки във връзка с високият процент на съотношението между брой съдии и брой съдебни служители.

Педседателят на ВКС Лозан Панов и Цветинка Пашкунова, посочиха, че кандидатът е съдия от 2001 г., притежава необходимите качества за заемане на длъжността; има успешен предходен мандат, умения да организира дейността на съда и е подкрепен от съвместното Общо събрание на съдиите при Районен съд – Кърджали и Районен съд – Крумовград. Отчетено бе,  че Марин Чорбаджийски се справя много добре с правораздавателната си дейност, видно от атестационната му оценка, както и че при проведената комплексна планова проверка на Районен съд – Крумовград от ИВСС по наказателни дела, образувани в периода 01.01.2016 г. – 01.01.2017 г. са направени положителни изводи и констатации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link