Класиране от конкурса за най-оригинална мартеница „Мартеницата символ на здраве и дълголетие“

Представени бяха много тематични композиции. Комисията оцени мартеници в две категории „Най-оригинална мартеница“ и категория „Композиция“. Най-голямо участие имаха децата от детските градини и начален етап.

Категория „Най-оригинална мартеница”

Възрастова група: Детски градини и ученици до IV клас
I – во място
Валентин Тодоров – III група „Пчеличка“ ДГ „Митко Палаузов“
II –ро място
Еля Илхан Ахмед – IIIг клас СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград
III-то място
Явор Младенов – 5 г. група „Калинка“ ДГ „Митко Палаузов“ гр. Крумовград


Възрастова група: V – XII клас
I – во място
Гизем Катева Севдова – V клас ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница
II –ро място
Дарина Димитрова – VIII клас СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград
III-то място
Севим Махмуд – VII клас ОУ „Христо Ботев“ с. Гулийка


Категория „Композиция“
Възрастова група: Детски градини и ученици до IV клас
I – во място
Калоян Димитров Антонов – III Б клас на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград
II –ро място
Антоан Йорданов – IIА група „Слънце“ ДГ „Митко Палаузов“ гр. Крумовград
III-то място
Виктория Владимирова Иванова – III клас СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград


Възрастова група: V – XII клас
I – во място
Суна Нуреттин Зекерие – VБ клас СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград

Награждаването на участниците на отличените мартеници ще бъде на 01 март от 11:00 ч. на площада.
Мартениците изработени от участниците в конкурса ще бъдат изложени на благотворителния базар. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати пет деца с майка в тежко здравословно състояние.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *