Клуб “Историкон” с ново издание, нов девиз и нови членове.

Учениците от IXв клас, профил “Обществени науки” продължават работата по бюлетина

а за да има приемственост от тази година активни членове на клуб “Историкон” са ученици от VIIIв, профил “Обществени науки”, които днес разпространиха първия бюлетин за тази година, посветен на Георги Чалбуров.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *