Край на градинките в Ж.К. Запад

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА

НА ГРАЖДАНИТЕ КОИТО ПОЛЗВАТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ.
ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ (ГРАДИНКИ) НАХОДЯЩИ СЕ
В КВ “ЗАПАД” ГР.КРУМОВГРАД. В РАЙОНА МЕЖДУ
БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ БЛ1 И БЛ4

ПОД НЕДОВЪРШЕНОТО ОБЩЕЖИТИЕ ЧЕ В 7/СЕДЕМ/ДНЕВЕН

СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ОСВОБОДЯТ
И ИЗЧИСТЯТ ОБЩИНСКИТЕ ТЕРЕНИ  ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ
И ВЪРХУ ТЯХ Е УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ГРАЖДАНИ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАИ, ОБЩИНАТА НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА УНИЩОЖЕНИТЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ЗАСЯТИТЕ

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, А НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ
САНКЦИОНИРАНИ.

ОТ ДИРЕКЦИЯ
“ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ” :
ЗА СПРАВКА: Дирекция „Общинска собствсносг” тел. 036041/20-10: 20-11, вътр. 119

ГР. КРУМОВГРАД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *