Крумовград в групата „Ново саниране за 34 млн. лева”

Крумовград попада между 28 малки общини в България, които могат да се възползват от нова възможност за финансиране на проекти за енергийна ефективност на публични и жилищни сгради. Отделените средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са 34 млн. лв. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.  по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2″ на база спестен ресурс от първата покана по мярката. Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедурата, която ще се реализира чрез подбор на проектни предложения.

Новата мярка предвижда обновяване на публичните сгради на държавната и общинската администрация, на общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и подкрепящи мерки на жилищния фонд с цел повишаване на енергийната ефективност в малки градове – центрове на общини в периферни райони

Общините, които могат да кандидатстват за средства по тази мярка, са: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *