Кърджалийци искат глоби за безразборното бране на липа, семейства си докарвали по 50 лева на ден с чупене на клони и метене

След вчерашната ни публикация за берачи на липов цвят, които чупят клони във „Възрожденци”, и други кърджалийци алармираха за безразборно бране. Те настояват за санкции за повреждане на дърветата чрез чупене, кастрене и деформиране на клоните. Групите берачи извършвали стопанска дейност и следвало да бъдат наказани по Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията.
Ромските фамилии предавали всяка вечер събраните количества на представители на нелегален пункт за изкупуване. Цената 2,50 лева на кг. Едно семейство събирало до 20 лева на ден.
От РИОСВ напомниха, че е забранено продаването, изкупуването и превозването на билки без позволително. Ползване на лечебни растения в строителните граници на населените места общинска собственост се извършва въз основа на позволително, издадено от кмета на общината след заплащане на съответна такса.
В позволителното са определени видът, количествата, районът и начинът на ползване на лечебните растения.
Разрешените количества липов цвят за лични нужди са 0,5 кг.
Позволените количества билки за лични нужди са за корени, луковици, грудки и листа – до 1 кг., за стръкове – до 2 кг., за кори, пъпки и цветове – до 0,5 кг., за семена – до 0,1 кг. и за плодове – до 10 кг. Изкупуването на билките се извършва в билкозаготвителни пунктове, които задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения и техния произход по позволително.
На територията на област Кърджали функционират 3 пункта за изкупуване на билки – в Крумовград, Момчилград и Кърджали.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *