Минута мълчание в ОбС Ардино в памет на починал съветник

Гюнер ШЮКРИ
С едноминутно мълчание в памет на починалия съветник от групата на ГЕРБ
инж. Тодор Буров започна заседанието на Общинския съвет в Ардино. Това стана по предложение на председателя на разпоредителния орган Сезгин Байрям.
Инж. Буров беше дългогодишен управител на „ВиК”-дружеството в Ардино. Той почина внезапно в началото на месец април на 63-годишна възраст. Неговото място ще бъде заето от следващия в листата на ГЕРБ. Това е Красимир Кичуков от Падина.
„Тодор Буров беше прекрасен човек. Дългогодишен професионалист в своята работа, активен общественик. Той ще бъде запомнен като човек отдал се на семейството и работата си”, заяви Сезгин Байрам.
„Загубихме един достоен колега-общински съветник. Тодор Буров беше истински професионалист и в най-лошите атмосферни условия жителите на общината имаха питейна вода. Със своето поведение и действие той може да служи за пример на младото поколение”, заяви председателят на ГЕРБ в Ардино Съби Узунов.
На редовното заседание местните парламентаристи приеха решение за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Гърция с проект „Подобряване на първичната медицинска помощ в изолирани и неблагоприятни трансгранични области”.
Общинските съветници изслушаха д-р Гюнер Осман, прокурист на Ардинската болница и приеха финансов отчет за дейността на лечебното заведение за 2015 година.
Местният парламент прие и отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Съветниците одобриха и докладите за осъществените дейности на читалищата за изминалата година.
24rodopi.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *