Мъже съжителстват с малолетни момичета! 11 случая на “малки булки” и ранни раждания в Момчилград

В община Момчилград са регистрирани 11 случая на ранни съжителства и ранни раждания, като непълнолетните момичета са 5, а родените деца 6. Това става ясно от информация за извършена тематична планова проверка в Дирекция „Социално подпомагане” – Момчилград. Проверката е започнала в началото на октомври 2015 година и приключила на 17 ноември 2016 година.
Сигналите са предимно от други социални институции, АГО към МБАЛ или самосезиране.

Към момента на извършване на проверката в ОЗД към ДСП – Момчилград има отворени 8 случая, 3 случая са затворени, поради навършване на пълнолетие на две от майките.

За всяко от непълнолетните момичета (живеещи на семейни начала, бременни и родили дете) и за новородените бебета са отворени случаи и е предприета мярка за закрила. По посочената проблематика за ранни съжителства са ползвани социални услуги за четири случая (две непълнолетни и родените от тях деца).
Целта на проверката е била да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на ранни съжителства и ранни раждания, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото им на закрила от всички форми на насилие, в това число и неглижиране на нуждите и потребностите на малолетните и непълнолетни момичета, реализирали ранно съжителство, и на младите майки и родените от тях деца, както и да се уеднакви съществуващата до момента разнородна практика в ДСП в работата по тези случаи.

Констатирано е, че от страна на Дирекция „Социално подпомагане” – Момчилград не са планирани мерки и дейности за недопускане на повторна бременност и раждане преди навършване на пълнолетие. От общо пет регистрирани непълнолетни момичета, съжителстващи на семейно начала, три забременяват отново, а една от тях е родила две деца и отново е бременна. Всички непълнолетни, встъпили в ранно съжителство са отпаднали от образователната система, но не поради осъщественото съжителство, а на много по-ранен етап. Не са предприети никакви действия относно връщане на непълнолетните в системата на образованието. Не е приложен Координационният механизъм за взаимодействие в работата по случаи на деца, жертва на насилие и в риск от насилие, тъй като е констатирано, че съжителството е доброволно.

За 4 случаи на ранни съжителства е уведомена Районната прокуратура в гр. Момчилград за предприемане на действия по компетентност, само за 1 случай не е уведомена прокуратурата, тъй като има определение от Районен съд – Момчилград, с което разрешава на непълнолетната да сключи граждански брак с пълнолетно лице, със съгласието на родителите й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link