Над 40 рисунки се състезаваха в общинския кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“

На 26 юни в ЦПЛР – Общински детски комплекс бяха наградени децата с оценени и класирани рисунки в общинския кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Над 40 рисунки на деца от училищата в община Крумовград бяха оценени за класиране в областния кръг на конкурса в три възрастови категории. Рисунките бяха оценени от комисия с участие на г-жа Неждие Акиф – заместник – кмет на община, главен инспектор Николай Баковски – началник на РС ПБЗН – Крумовград, г-жа Румяна Пилева – учител в СУ „Васил Левски“ Крумовград и представители на Дирекция „Образование и социални дейности“ при Общинска администрация.

Международният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” се организира ежегодно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съвместно с Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата и общините.
Всички рисунки постъпили за общинския кръг ще бъдат изпратени в РД ПБЗН – град Кърджали за участие в областния кръг на конкурса.

Класиране от общинския кръг:
І група – от 7 до 10 год.:
I – во място – Боянислав Михов от ОУ „Михайил Христов“ с. Аврен с рисунка на тема „Наводнение“.
II – ро място – Антонина Токова от ОУ „Михаил Христов“ с. Аврен с рисунка на тема „Пожар“.
II – то място – Николай Петров от СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград с рисунка на тема „Помощ при наводнение“.

ІІ група – от 11 до 13 год.:
I– во място – Василка Димитрова от ЦНСТ гр. Крумовград с рисунка на тема „Пожар в гората“ .
II – ро място – Суде Селяхтин от СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград с рисунка на тема „Австралийски пожар“.
III – то място – Даниел Алексиев от ОУ „Михаил Христов“ с. Аврен с рисунка на тема „Пожарът в Австралия“.

ІІІ група – от 14 до 18 год.:
I- во място – Несрин Ангелова от СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград с рисунка на тема „Бъди отговорен!“.
II – ро място – Силвиана Михова от СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград с рисунка на тема „Пожар в гората“.
III-то място – Керем Садък от ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница с рисунка на тема „С очите си видях бедата“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *