На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

За поредна година Община Крумовград проведе инициатива за отбелязване на 29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата с информационна кампания.

Ароматизатори за кола и брошури с послание „Пази живота на децата на пътя“, осигурени от община Крумовград бяха разпространени от ученици от IX „б“ клас на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград, които с доброволното си участие подкрепиха инициативата.

Кампанията акцентира за отговорно поведение на всички участници в движението особено в началото на лятото и опазването живота и здравето на децата на пътя.

Информационният бюлетин на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ разпространен за целите на кампанията обръща особено внимание за необходимостта от повишено внимание на водачите на МПС и подчертава темата за превишената скорост на пътя като глобален проблем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *