Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс“ стартират приема на проекти за подкрепа на развитието на малки и средни предприятия

Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс“ стартират приема на проекти за подкрепа на развитието на малки и средни предприятия
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград уведомяват жителите на община Крумовград, че насоките за кандидатстване за финансиране от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград са публикувани на сайта на Община Крумовград на 16.08.2019 г.

Стартирането на този фонд е важен етап от изпълнението на ангажиментите на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград, поети с подписването на Меморандум за разбирателство през месец май 2015 г. Финансирането по този фонд е осигурено от ДПМ Крумовград по предложение на Кмета на община Крумовград.
С обединени усилия и в дух на партньорство се надяваме чрез дейността на този фонд да се осигурят трайни ползи за жителите на общината и да се насърчат развитието и укрепването на микро, малък и среден бизнес, създаване на устойчиви работни места и задържане на квалифицираните кадри и млади хора в района.
Едно от изискванията за стартиране работата на Фонда бе въвеждането в експлоатация на добива и преработката на руда рудник „Ада Тепе“, което вече се случи с издаденото разрешение за ползване на обекта от 12.08.2019 година.
Осигурен е необходимият финансов ресурс от 5 000 000 щатски долара. Финализирането на процеса бе осъществено на последната работна среща между община Крумовград, „ДПМ Крумовград“ и партньорите ни „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзен Банк България“ АД.
Каним всички жители на община Крумовград да се запознаят с изготвените документи и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа за осъществяване на своите проекти в периода от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 година
Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград
Д-р инж.Илия Гърков – Вицепрезидент и Изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap