Община Крумовград набира потребители по проект “Патронажна грижа”

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 и с цел превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период,

Община Крумовград обявява прием по документи на потребители по проект “Патронажна грижа в община Крумовград” по процедура  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Дейността е насочена към:

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  2. Хора с увреждания;
  3. Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:
  • в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
Документи за кандидат – потребители.rar

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link