Община Крумовград ремонтира улици с около 2.7 млн.лева

Ремонтът на площада в Крумовград е сред големите проекти, заложени в частта на капиталовите разходи в проектобюджета на общината за тази година. Какво още предстои да се прави в родопския град, казва.

„Залагаме с наши средства пет нови улици да бъдат рехабилитирани, говоря нови тротоари, нови бордюри, нова асфалтова настилка. И тази сума  на тези пет улици е около 1.47 млн. лева , сподели  кметът на община Крумовград Себихан Мехмед. Отделно чакаме да бъдем одобрени по програма „Развитие на селските райони“ за всички перпендикулярни улици на републиканския път „Княз Борис“. Така в община Крумовград само за улици очакванията са около 2.7 млн. лева да бъдат оползотворени“, сигурна е Себихан Мехмед. 
Сред големите капиталови инвестиции са още завършването на квартал „Запад“ и санирането на последния останал неремонтиран блок там, реконструкция на квартал „Дружба“, водоснабдяването на селищна група Ковил – Бараци, каза още кметът на Крумовград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *