Община Крумовград ще помага на лица, застрашени в най-голяма степен от коронавируса

Община Крумовград набира потребители по проект „Патронажна грижа в община Крумовград”- възрастни хора и лица с увреждания.

Ще се извършват услуги по домовете, които ще включват доставки на храни, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, както и заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Целта е превенция и осигуряване достъп до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от коронавируса, както и лица в карантинен период, уточняват от Общинската администрация.
Дейността ще бъде насочена към хора над 65-годишна възраст, с ограничения или с невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни в риск.

Кандидати да се възползват могат да намерят повече подробности може на официалната интернет страница на общината.

Валери НЕДЯЛКОВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *