Отново зарадвахме нашите приятели от Дома за стари хора в Крумовград

За Осми март не можахме да отидем и веднага започнаха да ни търсят. Затова сега като че ли ни се зарадваха повече нашите приятели от Дома за стари хора в Крумовград. Посетихме ги като стари познати. Събрахме се ученици от ПГ по транспорт – от Фолклорната група и от Клуба на младия журналист. Подарихме им цветя, пяхме заедно турски и родопски песни, играхме различни хора.

Винаги трудно се разделяме с тях. „И пак да дойдете!“, заръча ни дядо Исмаил. “Ще се радваме отново да се видим“, допълни баба Фатме.

Почерпиха ни с бонбони. “Винаги сте добре дошли“, изпрати ни директорът на Дома Ибрям Ибрямов.

Пак ще ги посетим. Нали вече сме приятели.

Теодора ЦВЕТКОВА, 11клас

Даниела ДАЙОВА, 10клас

От Клуба на младия журналист при ПГ по транспорт Крумовград

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *