Още елени лопатари се заселиха край Маджарово

Възстановяват популацията в Източните Родопи, така те стават желана туристическа дестинация в България

Първата група от 27 елени лопатари от Държавното ловно стопанство (ДЛС) Кричим бяха транспортирани до временната адаптационна ограда край град Маджарово, с което започна есенният сезон на разселване на елени в Източните Родопи. „Планираме още около 25 елени да бъдат освободени до края на ноември в защитените зони Маджарово, язовир „Ивайловград“, коментира Стефан Аврамов от фондация По-диви Родопи. Животните в района се разселват в сътрудничество с Ловно-рибарското дружество в Харманли и местни заинтересовани хора, които поемат изцяло грижата и охраната на животните.

Досега в района са разселени над 130 елени лопатари. „Животните се аклиматизираха много добре, размножаваха се успешно за втора година в природата и формираха добре развиваща се популация“, споделя още Аврамов. Две други групи от общо 32 елени лопатари от Дивечовъдния участък „Студен кладенец“ са разселени на територията на защитени зони Добростан и Средни Родопи. Досега в района в рамките на LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди“ са разселени 89 елена лопатари. Планира се и разселване на 10-20 животни в района на Бяла река, Крумовградско, където вече са разселени 12 елени лопатари. Лопатарите са под постоянно наблюдение от екипа и представители на местните ловни дружини.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналия век е започнало неговото възстановяване в България.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България.

Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на Европейската комисия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *