Персоналът на детските градини в Ивайловград е без Covid-19

Целият педагогически и не педагогически персонал на детските градини и ясли в Ивайловград е тестван за коронавирус.

Всички 29 служители са дали отрицателни резултати на бързите тестове.

Изследванията са направени, за да има спокойствие и сред работещите в детските заведения, и сред родителите за сигурността на децата преди отварянето на градините на 1 юни.

Около 45% от родителите са заявили готовност децата да се върнат в градините.

Помещенията са дезинфекцирани и за персонала са осигурени необходимите предпазни средства и дезинфектанти .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *