Повече студенти във филиала на МГУ в Родопите заради „Ада тепе“

Повишен е интересът към специалностите, свързани с добива на полезни изкопаеми, споделя проф. д-р Димитър Анастасов,  ръководител Катедра “Подземно разработване на полезни изкопаеми” в МГУ “Св. Иван Рилски” и директор на Филиала в Кърджали

През последните няколко години осезателно расте интересът към  специалностите, които предлага Филиалът в Кърджали на Минно–геоложкия университет ”Св. Иван  Рилски”. Сред тях са „Обогатяване и рециклиране на суровини”, „Компютърни технологии”, „Управление на ресурси и производствени системи”, „Разработване на полезни  изкопаеми” и „Горива, горивни и пречиствателни технологии и техники”. В региона не само на Кърджали, но и в съседните области, се развива минно–добивната промишленост и нуждата от кадри се засилва. За новите поколения и от какви кадри има нужда бизнесът – разговаряме с проф. д-р Димитър Анастасов,  ръководител Катедра „Подземно разработване на полезни изкопаеми“ в МГУ „Св. Иван Рилски” и директор на Филиала в Кърджали за реализацията  на завършващите специалисти и връзката на ВУЗ-а с бизнеса.

Интервюто взе: Ирина АНГЕЛОВА

– Проф. Анастасов, колко студенти ще се обучават тази учебна година в първи курс във Филиала на МГУ ”Св. Иван Рилски”?

– Към момента са се записали 54 души при държавната поръчка от 63, т.е. имаме запълваемост от 85 на сто от всички обявени места, очакваме до средата на октомври броят да надхвърли 90%. Има особен интерес към специалностите „Разработка на полезните изкопаеми” и „Компютърни технологии в инженерната дейност”.

Освен това обучаваме студенти и в други специалности – „Електротехника“, „Обогатяване и рециклиране на суровини”, „Газово-горивна и пречиствателна техника”, „Управление на ресурсите и производствени системи”. И тази учебна година акцентът е към повишаване качеството на подготовка на нашите студенти. В по-голямата си част те учат и работят, така че на практика правим дуално обучение, което се препоръчва и от работодатели, и от МОН.

– В  края на август край Крумовград официално бе открит рудник за златосъдържащи руди ”Ада тепе”. В тази връзка има ли ръст на студенти от този район?

– Специално от района на  Крумовград и Кърджали има сериозен интерес към минните специалности и по–точно към разработване на полезни изкопаеми. От Крумовград са приети 15 души, от Кърджали също толкова, т. е. повече от половината от студентите са този район. Освен това има интерес и към други специалности, които обслужват дейността на „Ада тепе“, и това не е за първа година. През миналата година също имаше силен интерес от Крумовград, при нас започнаха обучение тогава 23-24 души.

– Как са организирани студентските практики?

– Студентските практики се организират в зависимост от учебните планове, които изпълняваме, но имаме и стажантски програми, които бизнесът открива за студентите, които учат при нас и за тези, които искат да се запишат в нашия университет и Филиала на МГУ в Кърджали.

В това отношение си сътрудничим много добре не само с рудника „Ада тепе” и ДПМ Крумовград, но и с фирмите „Върба  – Батанци”, „Горубсо” – Мадан , „Горубсо” – Кърджали, „Родопи Еко Проджект” и други минни дружества.

– Каква е реализация на вашите студенти?

– Мога да кажа, че 90 на сто от нашите студенти, които завършват отиват и работят по специалността, като главно е в минно-добивния отрасъл, но имаме подготвени кадри за мениджъри, за управление на ресурси, на производствени системи. Имаме широко разтворено ветрило, което покрива доста голям периметър от различни специалности и различните промишлени дейности, които се развиват не само в Кърджалийски регион, но и на територията на Смолян, Стара Загора, Хасково. Това са четирите области, от които черпим кадри и ги подготвяме за съответните минни отрасли, които се развиват в тези региони.

– Каква е връзката на ВУЗ – а с бизнеса?

– Връзките ни с бизнеса са много тесни, нещо повече, ние работим с фирми и едновременно с това разработваме цялостни проекти за разработване на концесиите, а също така за удължаване сроковете на концесии. Там, където се налага, правим нови проекти за нова инфраструктура, за нови машини, за нови технологии, също иновации в минното дело, така че Катедрата, която ръководя, а и Филиалът, на който съм директор, работим усилено и в тези направления, защото това, така да се каже, е проверка как нашите научни знания се реализират в практиката и как се приемат от минния бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *