Предприемачеството – нова възможност за моето бъдеще

На 15.01.2019г. от 11 часа в сградата на Община Крумовград ще се проведе информационен ден по проект “Предприемачеството – нова възможност за моето бъдеще” на СНЦ “ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ” (ИНИРДО) в партньорство с Община Рудозем, финансиран от ОПРЧР.

 

Проектните дейности ще предоставят следните възможности за обществеността:

  1. Безплатни обучения на тема предприемачество, бизнес и финансово планиране, маркетинг.
  2. Безплатна подготовка на бизнес планове и финансови планове за стартиране на собствен бизнес.
  3. Безплатни индивидуални консултации и разясняване на възможностите за финансиране.

Очакваме ви!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *