Прекия път за Ивайловград се оказа недостъпен след пороя

Прекия път за Ивайловград се оказа недостъпен след пороя. Хората решили да минат през него останаха разочаровани…

Снимки: Musi Ahmed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *