Приключва изкупуването на тютюна реколта 2018

Разплащането към стопаните се извършва изцяло по банков път в 30-дневен срок  

Към края на януари 2019 година започва сключването на новите договори 

Над 74% от тютюна реколта 2018 година в България е изкупен, като при дребнолистните ориенталски сортови групи „Басми“ и „Каба Кулак“ са преминати нивата от 77%, съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите.

Разплащането към стопаните се извършва изцяло по банков път в 30-дневен срок, съгласно Закона за тютюна и тютюневите изделия. До момента тютюнопроизводителите от едролистната сортова група „Бърлей“ са реализирали над 85% от суровината, а от „Виржиния“ около 65%.

Очаква се, след пълното приключване на изкупната кампания към края на месец януари 2019 година, да започне сключването на новите договори за предстоящия стопански цикъл 2019/2020 година, с които земеделските стопани да се впишат в Регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г. Крайният срок за вписването е 31 март.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *