Проект “Патронажна грижа + в общна Крумовград

Предоставя патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което проектът „Патронажна грижа + в община Крумовград“ продължава до 26.10.2022 г.

Главната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Проектните дейности са разпределени в две направления: Направление 1 – „Патронажна грижа“ и Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
Подкрепата „Патронажна грижа“ се предоставя на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 чрез почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребности на потребителите и техните семейства. Услугите се осъществяват по график от медицински сестри, рехабилитатор, социален работник, психолог, санитари и шофьор на лек автомобил.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са обхванати Дома за стари хора и Комплекса за социални услуги в Крумовград. Там ще продължат досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги. За изпълнение на дейността са назначени 10 безработни лица на длъжност „хигиенист”: осем в Дома за стари хора и двама в Комплекс за социални услуги.

Проект „Патронажна грижа + в Община Крумовград” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap