Производителите на тютюн искат да бъдат включени в извънредните мерки за подпомагане

На видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна към Министерството на земеделието, храните и горите по предложение на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 /НАТ-2010/ са били обсъдени въпроси свързани с краткосрочното, средносрочното и дългосрочното развитие на сектор „Тютюн”.

От Асоциацията настояват за свикване на присъствен Консултативен съвет по тютюна не по-късно от 20 януари 2021 г. за осигуряване изплащането на средства по схемата за преходната национална помощ за тютюн кампания 2020 до20 февруали 2021 г., за включване на сектор „Тютюн” през 2021г. в извънредните мерки за подпомагане на земеделските стопани, засегнати от пандемията от коронавируса, както и разработване на финансова схема за сектор „Тютюн” в бъдещата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *