Производители: Искаме спешно свикване на Консултативния съвет по тютюна

В писмо до земеделския министър Десислава Танева настояват заседанието да бъде не по-късно от януари

Председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 /НАТ-2010/  Цветан Филев е изпратил писмо до министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, в което настоява за спешно свикване и провеждане на  Консултативния съвет по тютюна към Министерството на земеделието, храните и горите.

Той предлага заседанието да  се проведе не по- късно от края на януари при дневен ред – отчет на изкупната кампания на реколта 2019 г., бъдещата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 година и мястото на тютюна в нея, преходната национална помощ за тютюн Кампания 2019  и еднодневните трудови договори за сезонни работници в сектор „Тютюн”.

Копие от писмото е изпратено до заместник-министъра на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *