Първа копка на защитната дига на река Крумовица

Областният управител Никола Чанев ще направи символична първа копка на изграждането на защитна дига на река Крумовица на входа на Крумовград. Обектът е част от съвместен българо-гръцки проект за превенция на наводненията и повишаване на устойчивостта към бедствия в речните басейни на Струма, Арда и Марица, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИнтеррегV – A – Гърция – България 2014-2020 г.

Областна администрация Кърджали е партньор по проекта, заедно с областите Хасково, Смолян и Благоевград от българска страна, Регион Централната Македония, Регион Източна Тракия и Македония и децентрализираната администрация на Македония и Тракия от гръцка страна. Общата стойност на проекта е 11 499 960 евро. На територията на област Кърджали ще бъдат изградени две защитни диги – на река Крумовица и на река Джебелска, при село Тютюнче

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *