Първо в 24rodopi.com: Три основни варианта за Обходен път на Кърджали

Три са основните варианти за Обходен път на Кърджали, съобщиха за 24rodopi.com експерти, запознати с Доклада за Оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за “Път І-5 “Обходен път на гр.Кърджали” от км 334+500,00 до км 348+997,32.
Както вече писахме, експертният технико-икономически съвет на АПИ се събира, за да разгледа, обсъди и одобри окончателния вариант на проекта за обходен път на Кърджали. Заседанието ще се проведе в петък, а на него ще присъстват областният управител Илия Илиев и депутатът Цвета Караянчева.
Дължината на трасето е около 15 км. Започва от км 334 (по съществуващото трасе на път I -5, близо до разклона за село Черна скала) и свършва на км 349.
Околовръстното ще преминава източно от града, в съседство с индустриалната зона, и ще пресича бул. ”България” в зоната на ОЦК. Проектът предвижда сложни инженерни решения – изграждане на 5 виадукта, 3 пътни възела, една естакада, мостово съоръжение над р. Арда с дължина 1050 м., както и 13 броя надлези и подлези при пресичане с жп линии и републикански, общински или земеделски пътища. След приемането на техническия проект ще стартират процедурите по Закона за устройство на територията за одобряване на парцеларния план, както и отчуждаването на земите по трасето. Околовръстното на Кърджали е инфраструктурен обект от първостепенна важност за региона, тъй като ще изведе натоварения транзитен трафик от града, ще повиши безопасността на движение, ще ограничи замърсяването на въздуха и ще съкрати времето за пътуване към и от съседна Гърция.
Както вече 24rodopi.com писа, Кърджали ще бъде заобикалян от тежките камиони за 17-18 минути по Обходния път.
Трансевропейският коридор № 9 е с направление Хелзинки-Санкт ПетербургМосква/Псков-Киев-Любашевка-Кишинев-Букурещ-Русе-Димитровград-прохода Маказа – Александрополис. Мостът на р.Дунав при Русе осъществява връзка на това направление на северната ни граница, но на южната граница връзката с Р. Гърция е прекъсната. Откриването на ГКПП Маказа и реконструкцията и модернизацията на пътната инфраструктура на коридор № 9 на територията на страната утвърждава трасето север-юг през България като конкурентно трасе за връзка на Балтийско море със Средиземно море. Трасето на коридор № 9 през България ще повлияе на развитието на Северния и Южния централни райони на страната. Изграждането на коридор № 9 ще доведе до нарастване на автомобилното движение по направление на Път І-5 (това вече се случва – б. р.), поради което е необходимо извеждането на трафика по него извън централната част на гр.Кърджали и изграждане на обходен път за града.
Път І-5, който в района е двулентов с изключение на входа и изхода на града, където е четирилентов. През гр.Кърджали проектната скорост на пътя е 50 км/ч като преминава през няколко кръстовища.
Път І-5, който преминава в чертите на град Кърджали по основна пътна артерия за градската част – бул.”Беломорски”, е в сравнително добро състояние. През 1999 г. е правена рехабилитация. Тежкото движение е отклонено от Хасково по път ІІІ-507.
Интензивността на движението по него на МПС и пешеходци е много голяма и се оформят кръстовища с концентрация на ПТП.
Изграждането на обходен път на гр.Кърджали е на вниманието на АПИ от 1987 г., когато градът самостоятелно вече има значителен трафик. Обектът е разположен на територията на община Кърджали, област Кърджали. Началото на проекта е на км 343+500 по километража на съществуващия път І5, за да се избегне големият надлъжен наклон към града. Краят на пътя е на км 347+600 по километража на Път І-5 – 348+997,32 по километража на обходния път. Проектната скорост за движение по него е 90 км/ч.
В проекта са разработени три основни варианта – червен, зелен и син.
Червен вариант
Трасето на вариант червен преминава в близост до с.Рани лист, в регулацията на с.Солище до с.Скърбино, с.Бяло място, в близост до концесионера за бентонит, но не засяга концесионните граници, пресича път ІІІ-507, ж.п. линията Русе – Кърджали – Подкова и р.Арда. В близост до трасето има три микроязовира, които не се засягат. Трасето на пътя се пресича от междуселски асфалтирани пътища и черни, селскостопански пътища.
Зелен вариант
Трасето на варианта преминава в близост до махала Копран, с. Солище, с. Скърбино, с. Бяло място като след км 340+500 (340+750 червен) се включва в червен вариант.
Син вариант
Трасето на варианта е източно от с.Солище, където се отделя от червен вариант, след което преминава източно от с.Зимзелен и с.Повет, на 1 км от ОЦК и 800 м източно от с.Пропаст. При “Бентонит” АД е краят на варианта, където при км 344+459.70 (344+115.28 червен) се привързва към червения вариант.
Какви допълнения са направени? Кои са авторите? Има ли застрашени растителни и животински видове – четете по-късно в 24rodopi.com
24rodopi.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link