Пътя към Студен Кладенец е затворен!

Пътя към Студен Кладенец е затворен, заради наводняването му от преливащия язовир.

stkladeneck

hard admin

*

Top