Риск от спиране на превозите в Крумовград!

За риск от прекъсване на превоза на пътници от Крумовград до селата в общината и вътрешността на страната, е алармирала кметът Себихан Мехмед в писмо до областния управител Никола Чанев.

Общинският съвет в Крумовград е предприел необходимите мерки, предвидени в Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Областният управител взе решение да допусне прилагането на спешна мярка при условията на Регламент № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз за срок до 31 юли 2020 година относно общинската, областната и републиканската транспортна схема, засягаща Крумовград.

Ето новите разписания:

Общинската транспортна схема на община Крумовград:

 1. Крумовград-Долна Кула (06.20 ч. – 06.45 ч.), изпълнява се от понеделник до петък.
 2. Крумовград-Долна Кула (14.30 ч. – 15.00 ч.), изпълнява се от понеделник до петък.
 3. Крумовград-Долна Кула (17.15 ч. – 17.45 ч.), изпълнява се от понеделник до петък.
 4. Крумовград-Малко Каменяне (08.00 ч. – 08.50 ч.), изпълнява се в петък.
 5. Крумовград-Малко Каменяне (12.50 ч. – 13.20 ч.), изпълнява се в петък.
 6. Крумовград-Черничево-Благун (12.30 ч. – 07.00 ч.), изпълнява се от понеделник до петък и в неделя до с.Черничево, сряда и петък до с.Благун.
 7. Крумовград-Руй (08.00 ч. – 08.30 ч.), изпълнява се в петък.
 8. Крумовград-Руй (15.15 ч. – 15.45 ч.), изпълнява се в петък.
 9. Крумовград-Луличка (09.00 ч. – 09.15 ч.), изпълнява се понеделник и петък.
 10. Крумовград-Луличка (14.30 ч. – 14.45 ч.), изпълнява се понеделник и петък.
 11. Крумовград-Странджево (12.30 ч. – 14.00 ч.), изпълнява се от понеделник до петък.
 12. Крумовград-Егрек (11.15 ч. – 12.40 ч.), изпълнява се ежедневно.
 13. Крумовград-Девесилица-Егрек (15.15 ч. – 17.00 ч.), изпълнява се ежедневно до с.Егрек, в петък и неделя през с.Девесилица.

 

Областната транспортна схема на област Кърджали, от квотата на община Крумовград:

 1. Кърджали-Крумовград (07.15 ч. – 09.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 2. Кърджали-Крумовград (12.15 ч. – 10.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 3. Кърджали-Крумовград (14.15 ч. – 12.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 4. Кърджали-Крумовград (18.40 ч. – 17.00 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 5. Кърджали-Егрек (15.15 ч. – 06.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 6. Кърджали-Бряговец (10.15 ч. – 06.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.

 

Републиканската транспортна схема, от квотата на община Крумовград:

 1. София – Крумовград (13.00 ч. – 04.30 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 2. Велико Търново-Крумовград (11.30 ч. – 05.15 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.
 3. Плевен-Крумовград (09.30 ч. – 07.00 ч.), изпълнява се целогодишно и ежедневно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *