Себихан Мехмед на Форум на жените – кметове в Сърбия

Кметът на Крумовград Себихан Мехмед ще вземe участие в първия Форум на жените-кметове от Югоизточна Европа, който ще се проведе от в дните до 7 декември в сръбския град Сомбор. Събитието се организира от Мрежата на асоциациите на местните власти в ЮИЕ (НАЛАС) в тясно сътрудничество с Асоциацията на градовете и общините на Сърбия и се провежда в рамките на мащабен проект на ООН.

Националното сдружение на общините в Република България е учредител и активен участник в работата на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС), която е насочена към подкрепа на процесите на демократизацията и децентрализацията в региона.

Сред целите на конференцията е разширяване на възможностите за работа в мрежа и укрепване на сътрудничеството между жените-кметовете и председатели на общински съвети в Югоизточна Европа.

Равното представителство и влияние на жени и мъже в политическия живот на всички нива на управление е предпоставка за демократично обществото. Пълноценното и значимо политическо участие на жените, както като граждани, така и на публични позиции е от съществено значение за доброто управление и формирането на политика. Страните от Стария континент все още са далеч от паритета по отношение на жените и мъжете на изборни длъжности. Най-голям процент дами 46% са ангажирани на различни мандатни постове в Исландия. На второ място е Швеция – с 44%, следвана от Франция – 40%.

В Европа 15% от кметовете са жени, докато преди 10 години те са били едва 11%. Само 8 столици в Европа се ръководят от жени-кметове: София, Париж, Рим, Люксембург, Осло, Амстердам, Букурещ и Стокхолм.

След последните местни избори броят на избраните кметове – жени е нараснал от 9,5% на 13,2%. В 35 български общини начело стоят дами. На жените се падат и 26% от местата в новосформираните общински съвети у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *