Старт на строителството на Ада тепе през септември, Дънди влага 17 млн. долара за развитие на Крумовград, 5 млн. в полза на бизнес идеи

Положителен напредък бележи проектът за добив на златосъдържащи руди на находище „Хан Крум” край Крумовград, отбелязаха от „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД.
В края на месец април 2016 година компанията закупи терена, на който ще се изгражда бъдещата площадка за добив и преработка на златосъдържащи руди от участък „Ада тепе”. От дълги години в България не е разкриван нов рудник, а именно това предстои да се случи в Крумовград. За всички етапи на строителството, през експлоатацията до рекултивацията, дружеството планира използване на най-нови технологии, които отговарят на световните стандарти по здраве и безопасност и опазване на околната среда.
Около 16 години след началото на проучванията и след многократни изменения,  вече е налице проект, отговарящ на всички съвременни изисквания по отношение на технологиите и на очакванията на обществото. Очаква се строителството да започне през месец септември, а първите количества златно-сребърен концентрат, какъвто ще е крайният продукт, да бъдат произведени през втората половина на 2018 г. Очакванията към проекта са големи, както за дружеството, така и за местните общности. С развитието на новия рудник и свързаните с производството мощности се гарантира директна заетост за местното население, като в етапа на строеж на съоръженията ще бъдат ангажирани около 300 души, а 230 човека ще работят по време на експлоатацията. С развитието на проекта, в сферата на услугите и доставките, ще се увеличи индиректно заетостта и в местните фирми доставчици и подизпълнители, за да могат да отговорят на търсенето. Установено е, че на едно работно място в индустрията, обикновено се създават от 3 до 5 работни места в обслужващия сектор.
В края на месец юни 2016 г., ще започне почистването и подготовката на строителната площадка. В процеса на почистване ще се извърши обезлесяване на терена. След получаване на разрешително за строеж, ще започне премахване и съхранение на повърхностния почвен слой, който ще се използва в бъдеще за последващото възстановяване на терена използван в по-ранния етап на експлоатация. Възстановяването след приключване на добива и преработката ще започне още след първата година на експлоатация. По време на добива и преработката на руди ще бъде рекултивирано (технически и биологично) съоръжението за минни отпадъци, чиято площ е половината от всички засегнати от производството терени. Различните етапи на рекултивацията ще обхванат период между 2 и 4 години. Във финалния етап на закриване и рекултивация на обекта ще работят около 50 души. Възстановяването на терените ще се извърши изцяло с местни видове, които са подходящи за защитена зона „Родопи-Източни”, която е част от националната Натура 2000 мрежа. Проектът се развива изцяло в защитената зона. Тъй като тя е създадена, за да защитава местообитанията на ралични видове животни, сред които и световно защитени видове сухоземни костенурки например.  Дружеството напълно е съобразило видовете растителност, които ще се използват, така че след приключване на дейностите по закриване и рекултивация на обекта да се създадат подходящи условия за запазване на биоразнообразието в зоната.
Развитието на Проекта ще има благоприятно въздействие върху местната общност и ще доведе до социални и икономически ползи. За целия период на експлоатация на проекта са предвидени инвестиции в местната общност в размер на 17 млн. долара. Средствата ще се използват за повишаване на качеството на услугите в образованието и здравеопазването в района, младежки инициативи, културни и спортни мероприятия. Ще бъдат предприети мерки за насърчаване на развитието на малкия и среден бизнес, който не е директно свързан с бъдещото предприятие на Дънди и ще създаде устойчива заетост и икономически ползи за жителите на общината. Плануваната инвестицията в развитие на малкия и среден бизнес и предприемачески идеи е в размер на 5 млн. долара. Моделът на програмата, обхватът, фокусът и формата на финансиране са предмет на проучвания. Предстои обсъждане със заинтересовани страни,за да се гарантира най-ефективния начин за използване на потенциала от възможностите, които дава.
На снимката: Ада тепе
24rodopi.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link