С празнична програма приключи Лятното училище

С празнична програма приключиха Лятното училище по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”


С празнична програма на 29 юли 2019 година, успешно приключиха заниманията с първата група деца от Лятното училище по проект BG05M9OP001-2.004-0053-C01„Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” – услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”.
През месец юли т.г. се проведоха занимания с 20 деца, завършили предучилищна подготовка. В рамките на лятното училище бяха организирани развлекателни занимания, игри, състезания, посещения в началното училище и др.
Децата представиха пред своите родители и гости пъстра програма с много песни, стихчета и танци. За активно участие в ляното училище, всички деца получиха раници и ученически принадлежности.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *