Три училища партньори обменят опит, идеи и успешни практики по проект „Ние в XXI век“

В СУ „Васил Левски“ в Крумовград се проведе заключителна среща за споделяне на иновативни практики между екипи от учители и ученици от три училища партньори по Националната програма „Иновации в действие“: СУ „Васил Левски“ в Крумовград, СУ „Христо Ботев“ в град Лозница, област Разград, и СУ „Васил Левски“ в Ардино.

Звучна родопска гайда в ръцете на Митко Карамфилов, учител по музика, приветства участниците. Ученици от танцов състав „Пъстра китка“ с ръководител Даниела Бояджиева по стара българска традиция посрещнаха гостите с пита и мед, а след това ги поздравиха с Енино родопско хоро на песента „Борзала Ружка“.

На ръководителите на гостуващите групи от Лозница и Ардино бяха връчени рекламни материали – продукти, изработени по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена“ и от 100-годишния юбилей на училището.

Цветан Терзиев, директор на училището, подчерта водещото значение на учителите, предоставили свои иновативни практики за реализирането на иновативен проект „Ние в XXI век“. Иновацията се реализира в СУ „Васил Левски” в Крумовград в периода 2018 – 2022 г. с ученици от I-XII клас. Училището е обвързано с кариерно ориентиране, толерантност и етнорелигиозен диалог и здравно образование.

Веселин Тосков, ръководител на област на компетентност „Кариерно ориентиране“ в иновативен проект „Ние в XXI век”, запозна аудиторията с иновативните идеи и реализирани практики в групата за „свободна форма на подготовка“ по информационни технологии. В компютърната зала гостите наблюдаваха учебна демонстрация на занятие по ИТ с групата за „Свободна форма на  подготовка“ на тема „Логически изрази и проверки. Условна конструкция if-else“. Учениците показаха как усвояват езика за програмиране C# в предвидения курс „Основи на програмирането със C#“.

След това беше посетен информационният център на „Дънди Прешъс Металс“ в Крумовград.

В резервата „Вълчи дол“ участниците наблюдаваха площадката за подхранване „Поточница“, която допринася за запазването на египетския лешояд в Източните Родопи.

На сбогуване участниците от трите училища се разделиха с уговорката, че взаимните посещения и обмяната на иновативни идеи и успешни практики ще продължи и след приключване на Националната програма „Иновации в действие“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *