Ученици от Крумовград учат счетоводство в реална работна среда

Интересното занятие постигна целта си: да засили интереса на младежите към професията на счетоводителя

Учениците от XII б клас, профил „Технологичен туризъм“ при СУ „Васил Левски“ в Крумовград в часа по счетоводство на фирмата проведоха урок в реална работна среда – в местната счетоводна къща „Фейзи финанс“ ЕООД. Занятието бе планирано по иновативен проект „Инвестираме в бъдещето“ с ръководител Здравка Пачева.

Учениците се запознаха с видовете предприятия, предлагащи туристически услуги – предприятия за пребиваване (хотели и ресторанти), предприятия за туристически транспорт, и предприятия – посредници (туроператори и туристически агенти). Управителят на фирмата – Ергюн Фейзи,  обясни какви дълготрайни и краткотрайни активи са необходими на хотелиерите и ресторантьорите, за да осъществяват дейността си, характеризира линейния и нелинейния метод на амортизация, посочи категориите активи и годишните данъчни амортизационни норми, определени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Под негово ръководство учениците коментираха счетоводната статия, която се съставя при изписване на материалите от имуществото на предприятието и влагането им в обичайната дейност. Те разгледаха индивидуалния  амортизационен план, първични счетоводни документи – фактура, нареждане разписка, преводно нареждане, вносна бележка, приходен и разходен касов ордер, които задължително се съставят при извършване на стопанските операции.

Урокът беше интересен за учениците. Поставянето им в реална работна среда, срещата и разговорите със специалисти им помогна да осъзнаят, че теорията, която се преподава в училище намира приложение в практиката. Урокът по счетоводство на фирмата повиши професионалните компетентности им и засили интереса към професията на счетоводителя. Учениците получиха добър житейски урок – винаги да посрещат клиентите  си с усмивка и да се отнасят добре. Да гледат на тях като хора, нуждаещи се от помощ, а не като източник на доход.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap