ФА “Изворче” с грамота от събота в Рожен

На фестивала в Рожен се представиха фолклорни формации /певчески, инструментални и танцови състави

, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители – певци, инструменталисти, разказвачи/, представители на народни читалища, пенсионерски клубове и други формации от различни области на България. Гордеем се с достойното представяне на ФА “Изворче” с ръководители Росица Дибекова и Митко Карамфилов. Поздравления!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *