340 тона златен концентрат са произведени в Ада Тепе

Общо 340 тона златен концентрат са произведени в новия миннообогатителен комплекс край Крумовград, където компанията добива руда от участъка “Ада тепе”. За начало на търговско производство в обогатителната фабрика там се смята 8 юни – датата, към която за период от един месец компанията е постигнала над 60% от проектния капацитет за преработка и извличане на метали от рудата. Самият добив на руда от мината започна още миналата година. Инвестицията в проекта е 164 млн. долара.

От DPM уточняват, че производството досега е било по-ниско от очакванията заради забавеното изграждане на допълнителни клетки в интегрираното депо за минни отпадъци, което замества традиционните хвостохранилища. Независимо от това компанията очаква да постигне пълна проектна мощност през третото тримесечие на годината, както е планирано. Прогнозата за производство на злато тази година леко се понижава – 45-60 хил. тр.у. вместо 55-75 хил. тр.у.

Н1 2019 Н1 2018
Добита руда (т) 89.4
Златен концентрат (т) 340.0
Метали в концентрата
–злато (хил. тр.у.) 5.4
–сребро (хил. тр.у.) 2.1
Коригирана нетна печалба/загуба (млн. долара) -0.4 -0.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *